Portfolio služeb

Podnikové poradenství

 • Korporační operace
 • Operace se základním kapitálem
 • Přeměny obchodních společností
 • Sestavování návrhů smluv a podání
 • Operace s podnikem a s částí podniku
 • Tvorba holdingových uspořádání
 • Organizace a vedení valných hromad
 • Zpracování stanov, statutů a jiných statutárních dokumentů
 • Zpracování organizačních norem, směrnic a pravidel řízení
 • Zprostředkování služeb advokacie
 • Zajištění ověření účetní závěrky auditorem
 • Návrh optimálního uspořádání vlastnických vztahů uvnitř společností
 • Zastupování při jednáních se strategickými partnery
 • Zastupování při řízení před úřady
 • Organizace výběrových řízení
 • Due Diligence

Ekonomické a organizační poradenství

 • Zpracování podnikatelských projektů a investičních záměrů
 • Tvorba business plánů a investičních projektů
 • Ekonomické rozbory a analýzy
 • Zpracování alternativ financování a rozvoje společnosti
 • Nezávislé stanovení hodnoty podniků a jejich částí
 • Zpracování koncepcí správy a využití majetku
 • Zpracování podkladů a dokumentace pro poskytnutí bankovních úvěrů
 • Alternativních rozbory financování nových investic
 • Posouzení výhodnosti a návratnosti investic
 • Optimalizační řešení finančních toků ve společnosti
 • Stanovení vhodné organizační struktury společnosti
 • Zpracování podkladů pro přeměny společností a kapitálové operace

Daňové poradenství

 • Zpracování daňových přiznání a daňových tvrzení
 • Konzultace v oblasti daní
 • Daňový audit
 • Due Diligence v oblasti daňových záležitostí
 • Zastupování při daňovém řízení
 • Daňová optimalizace a optimalizační doporučení
 • Daňové analýzy, rozbory a stanoviska
 • Daňová podpora podnikovému, ekonomickému a organizačnímu poradenství
 • Zpracování podkladů pro manažerská rozhodnutí z daňového hlediska