Photo
Skupina C.S. invest GROUP a.s.

Skupina C.S. invest GROUP a.s.

Obchodní společnosti skupiny C.S. invest GROUP a.s. nabízejí svým zákazníkům na českém trhu komplex různých druhů služeb a zboží zejména v oblasti podnikového poradenství, ekonomického a organizačního poradenství, daňového poradenství, zprostředkování odborných činností včetně právních služeb jakož i v oblasti prodeje olejů a maziv Eni (Agip) a výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Hlavním posláním  holdingu C.S. invest GROUP a. s. je zajištění optimálních podmínek pro poskytování těchto služeb a činností v co nejvyší kvalitě k uspokojování širokého spektra potřeb našich zákazníků. Důraz přitom klademe zejména na vytváření dlouhodobých vztahů s našimi klienty založených na vzájemné důvěře a na individuální přístup ke specifickým potřebám každého zákazníka.

S touto filosofií se ztotožňují i naši odborní pracovníci, kteří jsou připraveni věnovat našim klientům maximální pozornost. Samozřejmostí je nejen jejich vysoká odborná kvalifikace, ale i odhodlání neustálým zkvalitňováním a zdokonalováním své práce trvale přispívat k vytváření dobrého obchodního jména a pověsti všech našich společností .

Chceme být pro naše klienty a zákazníky vysoce kvalifikovanými a věrohodnými partnery schopnými řešit komplexně i ty nejnáročnější úkoly a zadání.

JUDr. Vladimír Koubek
jediný člen představenstva C.S. invest GROUP, a. s.