C.S. invest GROUP a. s.

budovaObchodní společnost C.S. invest GROUP a.s. vznikla v roce 1998 jako akciová společnost se základním kapitálem 1.000.000,- Kč, který byl postupně do r. 2004 navýšen na současnou hodnotu 100.000.000,- Kč. Jediným akcionářem společnosti je česká fyzická osoba.

Obchodní společnost C.S. invest GROUP a.s. tvoří základ postupně vybudované holdingové skupiny několika obchodních společností nabízejících na českém trhu různé druhy služeb a zboží, a to zejména v těchto oblastech:

  • podnikové poradenství
  • ekonomické a organizační poradenství 
  • daňové poradenství
  • zprostředkování odborných činností včetně právních služeb
  • prodej maziv Eni (Agip)
  • výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů

Hlavním posláním společnosti C.S. invest GROUP a.s. je koordinace činností ovládaných společností, poskytování servisních služeb a vytváření zázemí těmto společnostem v rozsahu odpovídajícím jejich aktivitám. V souladu s tímto posláním společnost C.S. invest GROUP a.s. dále zaměřuje svou činnost na správu svých majetkových účastí, správu a zajištění efektivního využití zejména nemovitého majetku a volných finančních prostředků v rámci holdingové skupiny.

Informace o společnosti

Společnost: C.S. invest GROUP a. s.
sídlo: tř. 28. října 19
370 01 České Budějovice
IČ: 25186299
datová schránka: 73ndh76
vznik: 15. prosince 1998
obchodní rejstřík: Krajský soud
v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 969
telefon/fax: +420 387311171-3
sekretariát: +420 387311171-3
e-mail: directors@investgroup.cz

Aktuality