C.S. energizer s.r.o.

fotovoltaika 1Obchodní společnost C.S.energizer s. r. o. (původní název Energie Vlastiboř s.r.o.) byla založena 3. července 2009 za účelem provozování fotovoltaické elektrárny umístěné u obce Vlastiboř v okrese Tábor.

Elektrárna o instalovaném elektrickém výkonu 0,580 MW byla uvedena do provozu v prosinci 2010. S účinností ke dni 11. 10. 2011 pak došlo k převodu 100 % obchodních podílů společnosti na nového vlastníka – společnost C.S. invest GROUP a.s. K tomuto dni změnila společnost svůj název a sídlo a základní kapitál byl navýšen z původních 200 tis. Kč na 2 mil. Kč.

Fotovoltaická elektrárna, jako výrobna elektřiny, je připojena k distribuční soustavě provozované společností E.ON Distribuce a.s. a v souladu s uzavřenou smlouvou o dodávce elektřiny z obnovitelných zdrojů dodává elektřinu vyrobenou ze slunečního záření výhradnímu odběrateli společnosti E.ON Energie, a.s.

Informace o společnosti

společnost: C.S. energizer, s.r.o.
sídlo: ul. 28. října 19
370 01 České Budějovice
IČO: 281 06 385
vznik: 3. července 2009
působení na trhu: od roku 2009
obchodní rejstřík: Krajský soud
v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 964
telefon/fax: +420 387311171-3
sekretariát: +420 387311171-3
e-mail: directors@investgroup.cz

Aktuality