C.S. petrol s.r.o.

Obchodní společnost C.S.petrol s. r. o. byla založena dne 21. října 2002 pod dřívější obchodní firmou SPORTFREE s.r.o. a její hlavní podnikatelskou činností bylo poskytování služeb, zejména organizování sportovních činností, reklamní, marketingová a zprostředkovatelská činnost.

V říjnu 2011 společnost navýšila svůj základní kapitál z 200 tis. Kč na 2 mil. Kč, změnila své obchodní jméno a zaměřila svou činnost na přípravu výstavby, výstavbu a následné provozování benzínové čerpací stanice v Boršově nad Vltavou. Benzínová čerpací stanice byla uvedena do provozu dne 20. března 2013. Kromě obvyklého sortimentu pohonných hmot nabízí svým zákazníkům i možnost nákupu doplňkového zboží v  shopu a rychlé občerstvení.

Informace o společnosti

společnost: C.S. petrol s.r.o.
sídlo: ul. 28. října 19,
370 01 České Budějovice
IČO: 260 52 245
vznik: 3. července 2009
obchodní rejstřík: Krajský soud
v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 11263
telefon/fax: +420 387311171-3
sekretariát: +420 387311171-3
e-mail: directors@investgroup.cz

Aktuality